MOTOR EXPO 2022 (มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39)

MOTOR EXPO 2022 (มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39) ปีนี้จะจัดขึ้น ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี Motor Expo 2022 เปิดเผยถึงความเป็นมาของแนวคิดปีนี้ว่า ยานยนต์กำลังก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขับเคลื่อนครั้งใหญ่ ที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในอีกต่อไป

กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาทดแทนและบทบาทสูงสุด โดยเริ่มจากระบบไฮบริด (Hybrid) ระบบปลั๊กอิน-ไฮบริด (Plug-in Hybrid) หรือ PHEV กระทั่งล่าสุดสามารถผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วน (Electric Vehicle) หรือ EV ที่ทั้งประหยัดและไร้มลพิษได้สำเร็จ แม้จะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าก็ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

ยิ่งกว่านั้น ยานยนต์แต่ละประเภทยังมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน เช่น รถยนต์ แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง รถกิจกรรมกลางแจ้ง รถอเนกประสงค์ รถเพื่อการพาณิชย์ พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนก็เลือกได้ ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันกับไฟฟ้า และไฟฟ้าล้วน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ยานยนต์จะมีเอกลักษณ์ รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และนวัตกรรมเป็นของตัวเอง แต่ต่างก็เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคุณสมบัติพื้นฐานของยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การเชื่อมต่อหลายรูปแบบ ระบบช่วยขับอัตโนมัติ ระบบที่เอื้อต่อการใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อการบริการ และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่สำคัญ ไม่ว่าจะชื่นชอบการขับเคลื่อนบนยานยนต์ประเภทใด ก็สามารถเดินทาง และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้โดยไร้ข้อจำกัด

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” ขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ขยายตัวอย่างกว้างขวางตามนิยามใหม่ และเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ใช้ยานยนต์ทุกประเภท สัมผัสปุ่มสตาร์ท แล้วกดหรือบิดคันเร่งให้มิด

งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” จะจัดขึ้น ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565