โรงหนังอังกฤษเริ่มใช้บัตรประชาชนดิจิทัลตรวจสอบอายุคนดู

เครือข่ายสมาชิกของสมาคมโรงภาพยนตร์แห่งอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ซีเนเวิลด์, โอเดียน, โชว์เคส ซีนีมาส์ และ วิว ประกาศว่า จะเริ่มใช้การตรวจสอบอายุผู้ชมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป สามารถยืนยันอายุของตนได้ทางโทรศัพท์มือถือและไม่จำเป็นต้องถือเอกสารตัวจริง เช่น บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เพื่อยืนยันก่อนการซื้อตั๋วเข้าชม

ระบบใหม่นี้จะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการตรวจสอบอายุของผู้ชม ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่อาจละเลยของโรงหนัง ตามระบบการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ในอังกฤษ ที่จะแบ่งตามช่วงอายุของผู้ชมที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับเนื้อหาในเรื่อง

ระบบตรวจสอบอายุแบบใหม่จะทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า ‘โยติ’ (Yoti) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นทั่วไป หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนและเพิ่มรูปประจำตัวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน จากนั้นก็เปิดใช้งานเวลาซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ โดยที่พนักงานสามารถสแกนรายละเอียดของผู้ชมผ่านทางคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ระบบของแอพจะมีการป้องกันการปลอมแปลงบัตรประจำตัวดิจิทัลติดตั้งไว้ด้วย